Submitted by rinat on Tue, 13/06/2017 - 09:33

לוח חופשות-מכללת הרצוג    

 ימי החופשה השנתיים לעובד העובד  5 ימים בשבוע - 22 ימי חופשה בתשלום (מעבר לימי החופשה המוכרים שיופרטו להלן) לעובד במספר נמוך יותר של ימים - שיעור יחסי של ימי החופשה

 על העובד לתאם את חופשותיו עם המנהל הישיר עד שבועיים לפני יציאתו לחופשה. לאחר התיאום יש להודיע על כך למחלקת משאבי אנוש.   

 

 ימי חול המועד הם ימי חופשה המוכרים בתשלום
 ערב יום הכיפורים וערב פסח הם ימי חופשה המוכרים בתשלום
 תשעה באב הוא יום המוכר בתשלום
 שני ימי פורים- יום חופשה אחד מוכר בתשלום
 ערבי חגים העבודה עד 13:00
 יום הזיכרון- עבודה עד 13:00 למעט קרובי נופלים (לזכאים החופש מוכר בתשלום)
 יום העצמאות- יום המוכר בתשלום
 יום ירושלים- עבודה עד 13:00
 ימי צום ניתן לסיים ב13:00, יתרת השעות על חשבון העובד
 חנוכה ימי העבודה מסתיימים ב16:00

 

 צבירת ימי חופשה - יתרת ימי החופשה שלא נוצלו ניתנת לצבירה עד שנתיים (עפ"י הוראת ס' 7 לחוק חופשה שנתית, תשי"א 1951)

 חופשה בגין לידה(לאב),נישואין,אבל(חלילה) וכד' בחוק

 עובדים שעתיים - 14 ימי חופשה בשנה (ל5 ימי עבודה בשבוע) + ימי חג וימי חוה"מ בהתאם לימי העבודה

 

Printer Friendly, PDF & Email