book
23-10-2018
הנחות לבני משפחות עובדים - תוכניות בית המדרש המסייר
שימו לב
השנה קיימת הנחת בני משפחות (ילדים והורים), בגובה 25% גם בתוכניות בית המדרש המסייר
ההנחה אינה ניתנת לנרשמים לקמפוס גליל
למצטרפים ישלחו הקלטות אודיו של המפגש העיוני שהתקיים