regev_2018_200
כתובת מייל לשליחת הודעה
maday_hamachshev
כתובת מייל לשליחת הודעה
nefgay_marachot_israel
כתובת מייל לשליחת הודעה
bama_ptucha
כתובת מייל לשליחת הודעה
bet_midrash1
כתובת מייל לשליחת הודעה
1ezrachut
כתובת מייל לשליחת הודעה
Candles
חדשות המכללה כסלו
כתובת מייל לשליחת הודעה
hannukah
אירוע פתיחת שנה לעובדי המנהל
ביום שני, נר ראשון של חנוכה, כ"ה בכסלו (3.12)
נתכנס לאירוע פתיחת שנה לעובדי המנהל
ופרידה מזהר כהן
כתובת מייל לשליחת הודעה
israel
!!Save The Date
אירוע פתיחת שנה לעובדי המנהל
כתובת מייל לשליחת הודעה
book
הנחות לבני משפחות עובדים - תוכניות בית המדרש המסייר
שימו לב
השנה קיימת הנחת בני משפחות (ילדים והורים), בגובה 25% גם בתוכניות בית המדרש המסייר
ההנחה אינה ניתנת לנרשמים לקמפוס גליל… המשך....
כתובת מייל לשליחת הודעה