תמונה שם העובד/ת סטטוס תפקיד במכללה הערות
25478 נעמי הלימי עובדת חדשה מרכז רישום עובדת חדשה במרכז רישום, בהצלחה רבה
52478 ריקי גרינווד החלפה הכשרה מעשית מגדל עוז עוזבת את תפקידה במרכזיה באלון שבות
ותחליף את מעין וולר בהכשרה מעשית במגדל עוז,
בהצלחה רבה
52698 מעיין ולר עוזבת הכשרה מעשית מגדל עוז עוזבת ויוצאת לדרך חדשה, בהצלחה רבה!
856 אשל סרן החלפה מזכירת היחידה להתמחות וכניסה להוראה יצאה לחופשת לידה מחליפה אותה אמונה סוטיל,
בהצלחה רבה
8547 דודי ארונובסקי עובד חדש עובד חדש בספריה עובד חדש בספריה, בהצלחה רבה!
4578 לוסי עמקיה טרזי עובדת חדשה יחידת מדידה והערכה עובדת חדשה ביחידת מדידה והערכה. בהצלחה רבה!
74589 אסתר דניאל החלפה מזכירת ראשים סיימה את תפקידה בתוכנית החרדים ועברה לעבוד בראשים.
בהצלחה רבה
85214 לאה כהן החלפה שכר לימוד – נוות ישראל יצאה לחופשת לידה ורבקה רחמני מחליפה אותה,
בהצלחה רבה
58412 מירי אלקייס עובדת חדשה מרכז רישום עובדת חדשה במרכז רישום, בהצלחה רבה