kdd
מזל טוב לדבי זוננפלד שגיא (מרצה) להולדת הנכד
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
sss
מזל טוב ללאה גורא (מרכזת תוכנית נוות ישראל) לחתונה בתה,
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
dress
מזל טוב לתחיה (יועצת אקדמית) ושי קליין להולדת הבת,
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
ceers444
מזל טוב ליהודית (מרצה) ויחיאל חסידה לאירוסי בנם יונתן עם טובי,
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
sksdj
מזל טוב ליעל אבן חן (מדפית בחינוך המיוחד) לארוסי הבן.
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
dreaa745
מזל טוב לענבל פוגל (מדפי"ת בחינוך המיוחד) להולדת הבת,
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
baby_butel
מזל טוב לשרית (ראש יחידת התמחות וכניסה להוראה) ודרור שוסהיים להולדת הנכד,
בן לאביטל ויובל ברוס,
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
buttel787
מזל טוב ללאה (מרצה) ואבי באט להולדת הנכדה,
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
dress456
מזל טוב לדפנה פאסי (מדפי"ת) להולדת הנכדה
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
baby5589
מזל טוב לדורית אנגל (מדפי"ת) להולדת הנכד,
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
flaoers
ברכות לשירה רוזנברג לקבלת התואר ד"ר.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
baloon44
מזל טוב לאביבה (רכזת תואר שני נשים – אחכימה)
וגרשון פורוש לארוסי בתם טובי עם אוריאל הורביץ,
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב