flower22
מזל טוב לברכה (תמיכה ב'מודל' – תואר שני ולימודי המשך)
ורביב וילנסקי לרגל בר המצווה של בנם שמעון ישראל
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
baloon58
מזל טוב לשלומית יחזקאלי (מדפי"ת) לבת המצווה של בתה ניצן.
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
open_book
ברכות לד"ר רחלי עופר (מרצה)
לרגל הוצאת ספרה: "משכמו ומעלה - שאול המלך בספרות העברית"
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
baby_mobile
מזל טוב לרב ברוך (מרצה וראש ישיבת הר עציון) ועדנה גיגי
להולדת הנכד בן לנועם ומרים גיגי
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
cake2
מזל טוב ליעל (מנהלת פיתוח אקדמי) ועופר דיאמנט
לרגל בת המצווה של בתם הלל.
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
sunflower
מזל טוב לדורית אנגל (מדפית ) להולדת הנכד
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
rose44
מזל טוב לרונית אסטריק נדיבי (שכר לימוד – תואר ראשון מגדל עוז)
לנישואי בתה ראשית עם איתי ריבלין.
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
cheers
מזל טוב ליעל (רכזת מינהל אקדמי) ויקיר ווייס לאירוסי בנותיהן:
דניאלה עם יעקב ברפמן ודפני עם עופר בסיס
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
bar_mitzva
מזל טוב לתניה (מרצה) ואייל רגב לרגל בר המצווה של בנם יותם
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
glasses55
מזל טוב לאורית לם (מרצה) לנישואי בתה צופית
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
book
ברכות לרב מברהטו סולומון
לרגל הוצאת ספרו: "אור האורייתא – פירוש ומנהג יהודי אתיופיה לפי פרשת השבוע"
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
colth
מזל טוב לפרופסור יוני (מרצה) וליאורה גרוסמן להולדת הנכד.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב