colth69
מזל טוב לחנה ריקלין (מרצה) להולדת הנכדה
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
rose
ברכות לפרופ' יוני גרוסמן על קבלת פרופ' מן המניין
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
balon44
מזל טוב לאודליה (מרצה) ויונתן דמסקי לנישואי בנם אלעד עם מטילדה
(תלמידת תואר שני במכללה)
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
body77
מזל טוב לשמואל (ראש החוג למחשבת) ולאה ויגודה
להולדת הנכדה בת לרחלי ויהונתן
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
flower25
מזל טוב לאבידן (הפעלה) ולאה הימן לנישואי בתם שירה עם ידיה.
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
cheers78
מזל טוב לידעיה (מנכ"ל משותף ומנהל המרכז למורשת היהדות בהיכל שלמה ובית הספר ללימודי חוץ )
ואלישבע לוין לנישואי בתו ליאל עם גיל גבאי
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
book85
ברכות ואיחולים
לרב פרופ' יהודה ברנדס להוצאת ספרו: "יהדות וזכויות אזרח"
בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
nany_bottel
מזל טוב לשרה קופרשמיט (לבורנטית) להולדת הבת
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
rose878
מזל טוב לקארן (רכזת פיתוח משאבים) ופיליפ אמריקוס
לאירוסי בתם מוריה עם צבי סאבו.
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
dress56
מזל טוב לידעיה (מנכ"ל משותף ומנהל המרכז למורשת היהדות בהיכל שלמה ובית הספר ללימודי חוץ )
ואלישבע לוין להולדת הנכדה.
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
MA85
ברכות לאולי ספוקויוני (מרצה ללשון) לקבלת תואר ד"ר
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
MA
ברכות לאבינעם ברנס(מרצה למתמטיקה) לקבלת תואר ד"ר
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב