bottel85
מזל טוב לרבקה ( יועצת אקדמית) ורן טל להולדת הבת אילה.
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
dress
מזל טוב לאהוד (דיקן הסטודנטים וראש מנהל תלמידים)
ואסתי רוסט להולדת הנכדה.
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
fireworks32
מזל טוב לאורית לם (מרצה)
לחתונת בתה צופית עם יוחאי בלוי.
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
bottel
מזל טוב לרונית (רכזת תחום הגביה) ותומר מוסקוביץ' להולדת הנכד.
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
glasses
מזל טוב לברכי (ראש קמפוס מגדל עוז)
ויואב אליצור לחתונת בתם רעות עם אביתר
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
fireworks30
מזל טוב לזיוה וייס (מדפי"ת) לרגל בר המצווה של בנה.
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
baloon56
מזל טוב לידעיה (מנכ"ל משותף ומנהל המרכז למורשת היהדות בהיכל שלמה ובית הספר ללימודי חוץ )
ואלישבע לוין לאירוסי בתו ליאל עם גיל גבאי
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
fireworks89
מזל טוב לתמר (מעצבת סביבות למידה) וזיו שוורץ
לאירוסי בנם איתי עם עדי.
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
bottle85
מזל טוב לאלי (מרכז היחידה להתמחות וכניסה להוראה בתוכנית הגברים) ומרטין ביטון
להולדת הנכדה
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
cup
מזל טוב ליהושע ואפרת הרלינג
לנישואי בתם שירה עם נועם גלזר
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
dress
מזל טוב לאבי (הפעלה – קמפוס אלון שבות)
ורוחי פרוינד להולדת הנכדה.
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
body
מזל טוב לאסתר מלכה ( מזכירת ראשי חוגים)
ודב קרול להולדת הבת.
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב