dress456
מזל טוב לדפנה פאסי (מדפי"ת) להולדת הנכדה
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
baby5589
מזל טוב לדורית אנגל (מדפי"ת) להולדת הנכד,
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
flaoers
ברכות לשירה רוזנברג לקבלת התואר ד"ר.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
baloon44
מזל טוב לאביבה (רכזת תואר שני נשים – אחכימה)
וגרשון פורוש לארוסי בתם טובי עם אוריאל הורביץ,
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
battel78
מזל טוב לד"ר תמי אייזנמן (מרצה) להולדת הנכד.
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
baba785
מזל טוב לד"ר יואב (ראש מינהל אקדמי)
ורבקה ברזילי להולדת הנכד בן להילה ויעקב.
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
baby555
מזל טוב לשיר (פיתוח אתר המכללה)
וגלעד וולף להולדת הבן,
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
deress5555
מזל טוב לבריינה (מזכירת ראשי חוגים)
ושלום אוזורובסקי להולדת הבת, שחר הדסה,
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
cherss555
מזל טוב לצילה (מנהלת הספריה קמפוס אלון שבות)
וניסים מזרחי לאירוסי בתם עדי עם שחר מגידיש
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
ckrk56
מזל טוב לרב דב (מרצה) וראומה ברגר
לבר המצווה של בנם אלקנה עוזר,
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
balon888
מזל טוב לשירן בן אבו (מדפי"ת)
לרגל בר המצווה של בנה,
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
book
ברכות ד"ר לעדן הכהן להוצאת ספרו: 'מחזור היוצרות
של ר' שלמה סוילמן אלסנג'ארי'
כתובת מייל לשליחת מזל טוב