8598
מזל טוב לשמואל (חשב השכר)
וחנה שמל לרגל בת המצווה לבתם תהילה.
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
2020
מזל טוב לללי (מנהלת יחידת האינטרנט)
והרב רפי אוסטרוף להולדת הנכדה,
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
989
מזל טוב לתהילה (מנהל תלמידות מגדל עוז)
ואריק הר זהב להולדת הנכדה,
רוב נחת ושמחה!
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
898
מזל טוב ליהודה (מנהל פיתוח משאבים)
ואנט ארונסון להולדת הנכד,
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
85987
מזל טוב לרב אורי (מרצה) וצהלה סמט להולדת הנכד,
ולרב אלחנן (מרצה) וברוריה (מרצה) סמט
להולדת הנין, רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
6789
מזל טוב למאירה (ספריה ) ונעם סולברג
לחתונת בתם שלומית, רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
3456
מזל טוב לאגוזה וסרמן (מרצה וראש החוג למחשבים)
להולדת הנכד, רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
2345
ברכות לד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי (ראש בית המדרש בתואר שני ומרצה במכללה)
על הוצאת ספרה החדש: "משפטיך למדני"
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
6789
מזל טוב לאשל (מזכירת היחידה להתמחות וכניסה להוראה)
ומיכאל סרן להולדת הבת, רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
345
מזל טוב ללאה (שכר לימוד – נוות ישראל)
ואוריאל כהן להולדת הבן, רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
854785
ברכות לד"ר יהודית חסידה, מרצה בחוג לחינוך
ובתכנית 'אחכימה' לקבלת הדוקטורט.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
8547
מזל טוב לדפנה פאסי (מדפי"ת) להולדת הנכד,
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב