flare
מזל טוב לליאורה (הוראה ולמידה) ואלדד שמש
לרגל בר המצווה לבנם איתמר
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
56236
מזל טוב לאסתי (אסטרטגיה דיגיטלית, פרימו, כתבי עת. ספריה אלון שבות) ונריה קליין להולדת הבת,
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
56214
מזל טוב ללאה (מרצה) ואבי באט להולדת הנכדה,
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
2563
מזל טוב לשושי מעטוף (מדור בחינות ) להולדת הבן.
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
2563
מזל טוב למוריה יחזקאל (מזכירה – נוות ישראל) להולדת הבת,
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
5421
מזל טוב לשירה (מזכירת ההכשרה המעשית) ואלעד רפאלי לרגל בר המצווה לבנם נדב.
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
7854
מזל טוב למאיר (השאלה בין ספרייתית, מידע ומדיה, אלו"ש)
ותמרי הכהן לנישואי בנם אביתר עם תמר,
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
7458
מזל טוב לרונית (רכזת תחום הגביה) ותומר מוסקוביץ' להולדת הנכד.
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
7458
מזל טוב לחנה קיציס (שהחליפה את ריקי במזכירות) להולדת הבן.
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
78542
מזל טוב לרב יהודה ועפרה ברנדס להולדת הנכדה, בת ליהושע וזוהר.
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
7854
מזל טוב לישי (מרצה ) ושלומית רוזנברג לרגל בר המצווה לבנם נעם רנן,
רוב נחת ושמחה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
85478
מזל טוב לתהלה מלכה דרמון (מרצה) לרגל בת המצווה לבתה.
כתובת מייל לשליחת מזל טוב