boy555
מזל טוב ללאה (הנהלת חשבונות) ומנשה צרן להולדת הבן.
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
baby778
מזל טוב ליעל אבן חן (מדפי"ת) להולדת הנכד
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
rose55
מזל טוב ליעל (רכזת מנהל אקדמי) ויקיר ווייס לחתונת בתם דפני
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
book54
ברכות ואיחולים לד"ר תמי קמינסקי (מרצה בחוג ללימודי ארץ-ישראל,
מרכזת רג"ב גברים והכשרה מעשית נשים) להוצאת ספרה: בדרכן: נשות עין חרוד, 1921 – 1948
בהוצאת מכון בן גוריון ויד טבנקין
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
book88
ברכות ואיחולים לעשהאל אבלמן לרגל הוצאת ספרו "תולדות היהודים"
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
balon60
מזל טוב ליגאל דביר (לבורנט)
לרגל בר המצווה של בנו עמיחי
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
body74
מזל טוב לרב ד"ר יהודה (מרצה)
ותהילה ביטי להולדת הנכדה בת לאלעד ואביטל.
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
rose800
מזל טוב לרב ד"ר שוקי ואפרת רייס
לרגל אירוסי בנו חגי עם רעות חלפון.
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
book95
מזל טוב לתהלה פרל ( מרצה)
לרגל בר המצווה של בנם עידו.
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
cheers75
מזל טוב לרב שמעון (מרצה לתושב"ע)
ורבקה קליין לנישואי הבת אביטל (תלמידת המכללה) עם נווה הכהן.
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
bottle
מזל טוב לצחי מגנאז'י ( מנהל תוכניות מיוחדות בהיכל שלמה)
להולדת הבת
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב
sunflower57
מזל טוב לציפי (ספריה) והרב יעקב פישר
לנישואי הבן עציון עם אילה
רוב נחת ושמחה
כתובת מייל לשליחת מזל טוב