Submitted by rinat on Sun, 25/06/2017 - 13:45

טלפונים ושלוחות - מכללת הרצוג

  

 

מרכזיה 9937333 שלוחה 0 300 פקס מרכז רישום 073-2179949
פקס 02-9932796 מרלה רינת 348
אודס דוד 321 נבט גדי 332
אוזרובסקי בריינה 073-2179934   371 נחשון שרית 324
אוסטרוף ללי 328 סדן יונית 270
אייזנברג יהודה  363 סיאני מרב 285
אירני אריאל 365 סיון אבי 308
אמריקוס קארן 230 סלומון פאני  310
ארונובסקי דודי 242 ספראי מוטי 282
ארונסון יהודה 0732179932 275 ספרייה פדגוגית 321
ביטון אפרת 268 ספרייה תורנית 241
בן שחר הרב מתניה 307    
בן שיטרית שרי 315 סרן אשל 073-2179916 259
בסין קרן 0732179997 272 עמיחי יאיר 358
ברון יעל 241 עמר אילן 377
ברזלי יואב 354 פארדניק אורית 336
ברנדס הרב יהודה  301 פוקס עוזי 340
גאולה עמוס 316 פויכטנגר דודי 339
גבל-רדמן רוחמה 264 פיקאר שלי 239
גולדמן בצלאל 317 פקס דעת 073-2179907
גלידאי מתן  279 פרוינד אבי - הפעלה 352
גמליאל חנוך  333 פרידמן יהודית  311
עינת גרולמן 258    
דביר יגאל 223 צאירי יהודה 256
דיאמנט-פויפר יעל  238 צדוק משה 335
הימן אבידן- הפעלה 073-2179928 274 צנעני נתנאל 052-8348055  319
הכהן עדן 378 צרן לאה 246
הרבנד יונתן 323 קהלני עזרא  302
הרלינג יהושע 331 קופיאצקי ג'נט 330
וולף שיר 212 קליין אסתי - מש"א 073-2179909 269
וייזר אילנה 290/241 קליין אסתי - ספריה 379
וייס יעל   267 קלר ציפי 322
ויינשטוק משה 303 קלרמן אביחי 356
ולדמן שי 341 קמינסקי תמי 263
וסרמן אגוזה 362 קרול אסתר מלכה 073-2179913 373
חדר מורים 338 קרעי מירב - דעת 327
טל רבקה 9937358 326 רגב תניה 262
ימי עיון בתנ"ך 9937313 318 / 291 רוזנברג שירה 349
ינאי רמי – ימי עיון בתנ"ך  377 רוסט אהוד   309
כהן אבי  355 רייזר דניאל 341
כהן גילאת 273 רייס שוקי 334
כהן לאה 9937347 337 ריפקין שושי 481
כהן רעות 247 רפאלי שירה 9937344    375
כהן שרית 052-3330185 278 שאול מיכל 266
לאוב רונית 367 שגב סטלה 361
לב-רן צחי 306 שוסהיים שרית 305
לוי אוולין 312 שוורץ תמר 353
לוי רחל 229 שימלמן רועי 073-2179931 279
לוין ידעיה 289 שיפרין יעקב 271
לית יוני 307 שמל שמואל 073-2179912 350
מויאל ברכה 073-2179933 284 שפיגלמן מאיר  320
מוניץ מאיר  317 שפירו שטיינברג לינדזי  330/359
מוסקוביץ רונית 314 שר אבי דורון 372
מזרחי צילה 360 ששון חוי 254
מלכה תהילה- גוונים  257 תמיר זאב - מנהל רשת 368
מלק אודיה א' ג' ה' 290    
מנצור יקיר 236 קמפוס ירושלים
מנצורה אבי 02-9937359 218 מרכזיה עופר/ליאור 02-5320900 שלוחה 0 800
מעבדה 223 פקס  02-9965354
מעוז דקלה – הנה"ח 346 פקס מזכירות אקדמית  02-6335872
    אברהם גילה 5320913   813
מכללת הרצוג נשים  מגדל עוז אדלר שרה  5320907  807
מרכזיה אריאלה  02-9937311 שלוחה 0 אונגר חפצי  805
פקס  9937319 אטל יוסף 881
אברמוביץ' קובי 397 בן חיים הודיה 5320918 816
איבגי שמעון  052-8119149 בן ישי נעמי 5320902 802
אליצור ברכי  383 בן עמי דפנה 5320904 886
בורנשטיין גלעד 052-2606459 411 ברנדס הרב יהודה 5320927 827
בסין קרן יום ב' 399 ברנר איתמר 5889014 804
הר זהב תהילה 9937318 386 דניאל אסתר 5320929 829
וולר מעין 395 הופמן הודיה 869
זנדברג טלי  389 הרלינג יהושע יום ג' 5889017 889
חדר מורים 384 וילנסקי ברכה 5889006 856
כהן גילאת 392 זעפרני מירה  02-5889003   853
כהן לאה 9937347 337 חדר ישיבות 863
כהן מיכל - ספריה 403 חדר מורים כללי 872
כהן עינת 388 טיקוצ'ינסקי מיכל 5320912 812
כלף דפנה 393 כהן כרמית 5320914 884
מטבח - שמואל 390 כהן שרית  5889013   831
מעוז יונינה 492 כהן תמר 5320909 809
מחשוב- יהודה 394 לב-רן צחי 5320905 885
נדיבי-אסטריק רונית 073-2730702 382 לוין ידעיה 5889020 892
נחשון שרית 396 מושקוביץ משה יו"ר העמותה 860
נתנזון איילה 385 מעטוף שושי  811
סולברג מאירה  410 מרכז רישום 819
עמר אילן 483 מרציאנו יוסי 5320926 826
פוקס רבקה 369 ניצן רחל 5320901 801
פישר ישורון 493 סילברסטון נתנאל  052-7681089 865
קליין תחיה 9937339  381 ספריה 5320908 808
קמינסקי תמי 398 פוקס עוזי 5320928 828
רוזנברג שירה 416 פריד דינה 828
    פרידמן נחמה 5320924 824
    קהלני עזרא 5320926 826
    קופל זהבה 5320906 806
    קרומביין נחמה 805
    רומי שלמה 803
ישיבת הר עציון רייכנברג עדנה 891
מרכזיה-מיכל סלע 02-9937300 שלוחה 0 רייס שוקי / חדד אלי 5320912 812
בורשטיין שירה 232 שלום ורד פקס - 02-5320925 817
ביג'ל אהרון 242    
ביטון אוריטל  244    
ביק הרב עזרא 252 הלל
בן-יוחנן מנחם  213 עופר מרכזיה 02-5679567
ברלין יהושע - נגריה  052-6071830 כהן שרית -  יום ג' 02-5679536
ברקוביץ דבורה  231 ספריה 02-5679534
גולדפינגר אוריאל – חשב 204    
הולצר יוני 208 מכללת הרצוג היכל שלמה
הכהן ידעיה  207 גבאי אילנה  5889000 859
הרב גיגי ברוך – ראש הישיבה 227 זביחי אביטל 5889002 852
הרב ליכטנשטיין משה - ראש הישיבה 219 לוי אונגר ורד 5889007 857
הרב מדן יעקב – ראש הישיבה 228 מגנאז'י צחי 5889018 890
וייס יואל 255 מגרש חניה (עמרם/אליהו) 864
חדר משגיחים 224 פקס 02-6231810
חדר רמי"ם חדש 222 צבאג שלומית 5889009 858
חדר רמי"ם ישן 223 שומר 360
טיירי זמיר – מנהל מטבח 205 שנס משה 050-4458545
יאול מרדכי 215 שריה מעין 5889005 855
לנדר מיכל   202    
מושקוביץ משה (מושקו) – יו"ר ההנהלה 201    
מטבח 215    
מן הלל 206    
מנשורי עוזי – הנה"ח 214    
מרציאנו משה 209    
נצר שירה 482    
פקס ישיבה 02-9931298    
פרידמן דבי  250    
פרידמן יונתן שי 255    
פרנקל נהרה - אירוח 251    
רוזין דלית 233    
ריפקין אנדי 234    
שליט נעם 203    
בית מדרש נשים מגדל עוז    
מרכזיה  02-9934520 שלוחה 0 400    
אסתי רוזנברג 401    
ברכה נאמן 402    
רחלי שמל 406    
פקס מדרשה 02-9934901    
Printer Friendly, PDF & Email