Submitted by rinat on Sun, 25/06/2017 - 13:45

טלפונים ושלוחות - מכללת הרצוג

  

 

מכללת הרצוג גברים אלון שבות
זנדברג טלי 389
מרכזיה 9937333 שלוחה 0 כהן גילאת 392
פקס 02-9932796 כהן מיכל - ספריה 403
חדר מורים 338 כהן עינת 388
ימי עיון בתנ"ך 02-9937313 כלאף דפנה 393
ספריה פדגוגית 321 מטבח - שמואל 390
ספריה תורנית 241 מעוז יונינה 492
מרכז רישום 02-9937337 מחשוב - יהודה 394
מרכז רישום - פקס 073-2179949 נדיבי רונית - 073-2730702 382
אודס דוד 321 נחשון שרית 396
אוזרובסקי בריינה 073-2179934 371 נתנזון איילה 385
אוסטרוף ללי 328 סולברג מאירה 410
אייזנברג יהודה 363 עמר אילן 483
אירני אריאל 365 פוקס רבקה 369
אלמקייס מירי 277 פישר ישורון 493
אמריקוס קארן 230 קליין תחיה - 9937339 381
ארונובסקי דודי 242 קמינסקי תמי 398
ארונסון יהודה 073-2179932 275 רוזנברג שירה 416
ביטון אפרת 073-2179923 268 ישיבת הר עציון
בן שיטרית שרי 315 מרכזיה - מיכל סלע 02-9937300 שלוחה 0 200
בסין קרן 073-2179997 272 פקס - ישיבה 02-9931298
ברון יעל 241 אירוח - רענן יוסף 244
ברזלי יואב 354 חדר משגיחים 224
ברנדס הרב יהודה 301 חדר רמ"ים חדש 222
גאולה עמוס 316 חדר רמי"ם ישן 223
גבל-רדמן רוחמה 264 מנהל מטבח 205
גולדמן בצלאל 317 בורשטיין שירה 232
גלידאי מתן 279 ביג'ל אהרון 242
גמליאל חנוך 333 ביק הרב עזרא 252
גורלמן עינת 258 בן יוחנן מנחם 213
דביר יגאל 223 ברלין יהושע - נגריה 052-6071830
דביר פנינה 253 ברקוביץ דבורה 231
דיאמנט-פויפר יעל 238 גולדנפיגר אוריאל - חשב 204
הימן אבידן - הפעלה 073-2179928 274 הולצר יוני 208
הכהן מאיר 321 הכהן ידעיה 207
הכהן עדן 378 הרב גיגי ברוך - ראש הישיבה 277
הלימי נעמי 245 הרב ליכטנשטיין - ראש הישיבה 219
הרבנד יונתן 323 הרב מידן יעקב - ראש הישיבה 228
הרלינג יהושע 331 וייס יואל 255
וולף שיר 212 יאול מרדכי 215
וייזר אילנה 290/241 לנדר מיכל 202
וייס יעל 073-2179913 267 מושקוביץ משה -(מושקו) - יו"ר ההנהלה 201
ויינשטוק משה 303 מן הלל 206
ולדמן שי 341 מנשורי עוזי - הנה"ח 214
וסרמן אגוזה 362 מרציאנו משה 209
חרמון שירה 237 מרקוביץ יוסי - מנהל מטבח 205
טל רבקה 349 עוזר יואל וייס 233
ינאי רמי 377 פרידמן דבי 250
כהן אבי 355 פרידמן יונתן שי 255
כהן גילאת 273 ריפקין אנדי 234
כהן לאה 9937347 337 שליט נועם 203
כהן רעות 247    
כהן שרית 052-3330185 278    
לאוב רנית 367 קמפוס ירושלים
לב רן צחי 306 מרכזיה - עופר 02-5320900 שלוחה 0 800
לוי אוולין 312 פקס -029965354 02-9965354
לוי רחל 229 פקס -מזכירות אקדמית 02-5889016
לוין ידעיה 289 פקס - מזכירות אקדמית 073-2730718
לית יוני 307 חדר ישיבות 863
מויאל ברכה 284 חדר מורים כללי 872
מוסקוביץ רונית 314 מרכז רישום 819
מזרחי צילה 322 ספריה - 5320908 808
מלכה תהילה - גוונים 257 אברהם גילה - 5320913 813
מלק הודיה א' ג' ה' 360 אדלר שרה - 5320907 807
מנצור יקיר 326 אונגר חפצי 805
מנצורה אבי 02-9937359 218 אטל יוסף 881
מעבדה 223 בן חיים הודיה 5320918 916
מעוז דקלה 346 בן ישי נעמי 5320902 802
מרלה רינת 348 בן עמי דפנה - 5320904 886
נבט גדי 332 ברנדס הרב יהודה 5320927 827
נחשון שרית 324 ברנר איתמר 5889014 804
סדן יונית 270 דניאל אסתר 5320915 887
סיאני מרב 285 הופמן הודיה 869
סיון אבי 308 הרלינג יהושע יום ג' - 5889017 889
סלומון פאני 310 וינטר תמר - 5320929 829
ספראי מוטי 282 וילנסקי ברכה 5889006 856
סרן אשל 073-2179916 259 זביחי אביטל 5889002 852
עמיחי יאיר 358 זעפרני מירה 5889003 853
עמקיה טרזי לוסי 474 טל רבקה 5320910 854
עמר אילן 377 טיקוצ'ינסקי מיכל 5320912 812
פארדניק אורית 336 כהן כרמית 5320914 884
פוקס עוזי 340 כהן שרית 5889013 831
פויכטנגר דודי 339 כהן תמר 5320909 809
פיקאר שלי 239 לב-רן צחי 5320905 885
פרוינד אבי - הפעלה 352 לוין ידעיה 5889020 892
פרידמן יהודית 311 מעטוף שושי 873
צאירי יהודה 256 מרציאנו יוסי 5320926 826
צדוק משה 335 ניצן רחל 5320901 801
צנעני נתנאל 319 סילברסטון נתנאל 052-7681089 865
צרן לאה 246 פוקס עוזי 5320928 828
קהלני עזרא 302 פריד דינה 828
קופיאצקי ג'נט 330 פרידמן נחמה 5320924 824
קליין אסתי- מש"א 073-2179909 269 קופל זהבה 5320906 806
קליין אסתי - ספריה 379 קרומביין נחמה 805
קלר ציפי 318 רומי שלמה 803
קלרמן אביחי 356 רייכנברג עדנה 891
קמינסקי תמי 342 רייס שוקי / חדד אלי / פוקס עוזי / מרציאנו יוסי 828
קרול אסתר מלכה - 07321779933 373 שלום ורד 5320917 פקס - 02-5320925 817
קרעי מירב - דעת 327 משה שנס 050-4458545
דעת - פקס 073-2179907    
רוזנברג שירה 367    
רוסט אהוד 309    
רייזר דניאל 341 מכללת הרצוג היכל שלמה
רייס שוקי 334 מרכזיה - גבאי אילנה  5889000 859
רימון שרון 479 פקס 02-6231810
ריפקין שושי 481 מושקוביץ משה יו"ר העמותה 860
רענן תהילה 280 שומר 850
רפאלי שירה 9937344 375 בארי סהר - אחראית תוכן חינוכי 5889007 857
שאול מיכל 266 זביחי אביטל 5889002 852
שגב סטלה 361 מגנאז'י צחי 5889018 890
שוסהיים שרית 305 מגרש חניה 0עמרם \ אליהו) 864
שוורץ תמר 353 צבאג שלומית 5889009 858
שפרין יעקב 271 שנס משה 0504458545
שמל שמואל 073-2179912 350 שריה מעיין 5889005 855
שעובי קרן אור 236    
שפיגלמן מאיר 320    
שפירו שטיינברג לינדזי 330/359    
שר אבי דורון 372    
ששון חוי 257    
תמיר זאב - מנהל רשת 368    
מכללת הרצוג נשים - מגדל עוז בית מדרש נשים - מגדל עוז
מרכזיה - אריאלה 02-9937311
שלוחה 0
380 מרכזיה - נחמה 02-9934520 שלוחה - 0 400
פקס 02-9937319 פקס מדרשה 02-9937901
חדר מורים 384 אסתי רוזבנרג 401
אברומוביץ קובי 397 ברכה נאמן 402
אליצור ברכי 383 רחלי שמל 406
ברושטיין גלעד 052-2606459 411    
בסין קרן יום ב' 399    
גרינווד ריקי- הכשרה מעשית 395    
הר זהב תהילה - 9937318 386    
הרשקוביץ יעל 387    

01-08-2020

Printer Friendly, PDF & Email